Projekt Implementácia stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z.

MAS Záhorie, o.z. implementuje projekt Implementácia stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z., ktorého cieľom je prispieť k implementácii CLLD MAS Záhorie, o.z. za aktivity IROP.