Orgány OZ MAS Záhorie

 Predstavenstvo  predstavenstvo@maszahorie.eu
 Pavol Kuba (predseda)  predseda@maszahorie.eu
 Ing. Martin Královič (podpredseda)  podpredseda@maszahorie.eu
 Ing. Jaroslav Barcaj  jaroslav.barcaj@maszahorie.eu
 Ing. Martin Lidaj   martin.lidaj@maszahorie.eu
 Anton Emrich  anton.emrich@maszahorie.eu
 Ing. Jozef Cvečka  jozef.cvecka@maszahorie.eu
 Ing. Ľudmila Halásová   ludmila.halasova@maszahorie.eu
   
 Dozorná rada  dozornarada@maszahorie.eu
 Ing. Oľga Procházková   olga.prochazkova@maszahorie.eu
 PhDr. Monika Knezovičová  monika.knezovicova@maszahorie.eu
 Antónia Cigánková  antonia.cigankova@maszahorie.eu
   
Hromadné emailové adresy  
všetci členovia MAS  clenovia@maszahorie.eu
len obce - členovia MAS  obce@maszahorie.eu
len neverejný sektor - členovia MAS  neverejnysektor@maszahorie.eu
   
Manažér MAS  
Ing. Michal Vacula, tel.:0902 654 181  manazer@maszahorie.eu
   
Administratívna pracovníčka MAS  
Mgr. Dana Míchelová, tel.:0911 205 403  kancelaria@maszahorie.eu
   

logo1.pngTOPlist