Členovia Občianskeho združenia Záhorie - neverejný sektor:

Názov Sídlo Kontakt
Harmer - Agro spol. s r.o  Lakšárska Nová Ves  908 76  
Regionálna rozvojová agentúra Senica Námestie oslobodenia 9/21 Senica  www.rras.sk
Promethea o.z. Rohov 27   www.promethea-rohov.eu
Mládež pre Senicu o.z. Námestie oslobodenia 11  www.empees.org
SE RRA TTSK Štefánikova 699/A  www.tvregion.tv
Rímskokatolícky farský úrad SNP 3 Borský Svätý Jur  www.borskyjur.fara.sk
Poľnohospodárske družstvo Dojč Dojč 447  
Roľnícke družstvo Častkov 141  
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky Winterova 29 Piešťany www.smrdaky.danubiushotels.com/
Poľnohospodárske družstvo Hollého 406 Kúty  
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Moravský Svätý Ján Moravský Svätý Ján 14 www.svjan.fara.sk 
Sylvia Skokanková Jesenského 1459 Šaštín - Stráže   
Agrozdroj spol. s r.o. Lachmanova 356 Čáry  www.agrozdroj.sk
Rímskokatolícka cirkev  - farnosť Šaštín - Stráže  KLáštorné námestie 1295 www.bazilika.sk 
Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš Šaštínska 453/25  
Rímskokatolícka cirkev  - farnosť Borský Mikuláš  Cintorínska ul. www.borskymikulas.sk/oznamy-farskeho-uradu
Alena Vaculová - Slovex Rovensko 37  
Rímskokatolícka cirkev  - farnosť Koválov Koválov 76  www.facebook.com/farnost.kovalov
Sekulská keramika  Kpt. Nálepku 321 Sekule  www.sekulskakeramika.sk
Pavol Jánsky - Chov rýb Priehrada 1389 Gbely www.gbelan.sk/rybyjansky
Pro Čáčov o.z. Čáčov 103 www.cacov.sk