Členmi OZ Záhorie sú obce a zástupcovia neverejného sektora - súkromní podnikatelia, občianske združenia ...