Aktuality

Projekt Chod MAS

MAS Záhorie, o.z. v súčasnosti realizuje projekt s názvom Financovanie prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z., kód projektu: 302051N204, ktorý je podporený z finančných prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. 


4. júna 2018 - bola zverejnená nová zmluva

15. januára 2018 - Výzva na predloženie cenovej ponuky

MAS Záhorie, o.z. vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania s  názvom: Prenájom kancelársky priestorov. Potrebné dokumenty nájdete na tomto odkaze


Dňa 26. júna 2017 o 9.00 hod. v Klubovni poslancov Mestského úradu Senica na 2. poschodí sa uskutoční Valné zhromaždenie členov o.z. MAS Záhorie s nasledovným programom:

  • Otvorenie
  • Aktuálne informácie k vyhlásenej novej výzve k získaniu štatútu MAS
  • Schválenie vypracovanej stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z. vrátane rozpočtu
  • Rôzne
  • Diskusia

Účasť všetkých členov o.z. MAS Záhorie je potrebná.


 Dňa 9. júna 2017 o 9.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Senica na 3. poschodí sa uskutoční zasadnutie pracovnej skupiny verejného sektora – primátorov a starostov členských miest a obcí o.z. MAS Záhorie za účelom prerokovania upraveného návrhu rozpočtu pre verejný sektor.


Dňa 24. 5. 2017 o 9:00 hod. na Mestskom úrade v Senici, v zasadačke na 3. poschodí, sa uskutoční zasadnutie pracovnej skupiny "Poľnohospodárstvo a potravinárstvo"

logo1.pngTOPlist